10. rocznica duszpasterstwa angielskojęzycznego

Ośrodek duszpasterstwa katolików języka angielskiego w naszej parafii - Pastoral Centre for English-Speakers in Wrocław - powstał na mocy dekretu abp. Mariana Gołębiewskiego, ówczesnego metropolity wrocławskiego, w 2007 r.  11 czerwca, w Uroczystość Trójcy Świętej  miały miejsce obchody 10. rocznicy jego powstania.

Chociaż eucharystia w języku angielskim w naszym kościcle jest sprawowana w każdą niedzielę roku i święta nakazane, to mszy świętej z okazji 10-lecia była wyjątkowa z powodu obecności ks. bp Andrzeja Siemieniewskiego, który był także obecny na samym początku jej istnienia. I tak jak 10 lat temu, tak teraz skierował do wiernych homilię, w której wskazał dwa powody do radości – Uroczystość  Trójcy Świętej i rocznicę Pastoral Centre. Wskazał także na biblijną ideę świętowania jubileuszu, jako powrót do swojej własności - wiary, powrót do swojej duchowej rodziny – Kościoła.

Znamiennym był fakt, że eucharystię koncelebrowali także dwaj rektorzy Pastoral Centre, pierwszy, zakładający ośrodek – o. Piotr Tymko (aktualnie pracujący w USA) i obecny – o. Arkadiusz Żelechowski. Po zakończonej eucharystii miało miejsce przyjęcie w ogrodzie klasztornym, będące także ostatnim w tym roku szkolnym comiesięcznym spotkaniem integracyjnym przy kawie i ciastku tzw. Social Hour.

Aktualnie w cotygodniowej Eucharystii w języku angielskim bierze udział 50-70 wiernych. Korzystają oni także w spowiedzi w tym języku. Liczba ślubów mieszanych zawieranych w Pastoral Centre pod względem językowym (a także wyznaniowym) nieustannie wzrasta. W ostatnim roku miały miejsce także dwa chrzty. Ośrodek przygotowuje ponadto chętnych w języku angielskim do bierzmowania, a ostatnio także do przejścia do Kościoła Katolickiego z innej denominacji chrześcijańskiej.

Główną grupą korzystającą z posługi duszpasterskiej stanowią obcokrajowcy mieszkający na stałe we Wrocławiu. Są to bardzo często rodziny lub małżeństwa pochodzące z takich kontynentów jak Azja, Afryka czy Ameryka Północna, które z powodów zawodowych pozostają w Polsce. Wielu wiernych to małżonkowie, z których jeden jest narodowości polskiej. Inną znaczną grupę stanowią studenci, czy to odbywający całe studia we Wrocławiu, czy to studiujący tutaj w ramach wymiany uczelnianej. Pochodzą oni praktycznie z większości z krajów europejskich. Część pracujących młodych ludzi pozostaje w Wrocławiu w ramach czasowego kontraktu w swojej firmie, która posiada tutaj przedstawicielstwo. Mamy też sporą liczbę zaangażowanych w liturgię – lektorów, przygotowujących slajdy czy biuletyn z czytaniami i rozważaniami, a nawet angielskojęzycznego organistę.

Duszpasterstwo dla wielu uczestników staję się także wspólnotą, w której mogą przeżywać wspólnie swoją wiarę i dzielić się doświadczeniami obcokrajowca mieszkającego w Polsce. Comiesięczne spotkania czy wyjazdy (na Jasną Górę czy do Krakowa) pomagają nawiązać bliższe kontakty. Obywatele tych samych krajów często poznają siebie nawzajem dopiero w duszpasterstwie

Aktualnie Rada ds. migracji, turystyki i pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski pracuje nad dokumentem, który by ujednolicał działalność takich duszpasterstw, zwłaszcza pod względem prawnym i pastoralnym, a nawet nakazywał prowadzenie takiego duszpasterstwa. Warto jednak podkreślić, że Wrocław już z 10-letnim duszpasterstwem angielskojęzycznym (a także niemiecko- i hiszpańskojęzycznym) jest chlubnym przykładem na tle wielu innych diecezji, w których nie zawsze jest dostęp do sakramentów w zrozumiałym dla danego katolika języku.

Choć duszpasterstwo może wydawać się czymś specjalistycznym, warto pamiętać, że przewidywania socjologów, a także własne doświadczanie, podpowiada, że liczba katolików nie używających w języka polskiego w naszym kraju będzie wzrastać. A gdy stwierdzimy, że jedyną innością jest tu język, to łatwo możemy odkryć piękno naszej wiary, która jednoczy ludzi różnych ras i języków, którzy często, wbrew naszym przekonaniom o sobie, zdają się być o wiele bliżej Boga i możemy się od nich wiele nauczyć. 

Więcej o duszpasterstwie: pastoralcentre.pl

Zaproszenia

Roraty akademickie

Przez cały adwent we wtorki i piątki Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie "Porcjunkula" będzie gromadzić się o 6.15 w kaplicy Porcjunkula (pod kościołem) na Mszach św. roratnich.  W dobrym przeżyciu tego czasu będz ...

Więcej

Dzień skupienia dla narzeczonych

W sobotę 9 grudnia odbędzie się w naszym Sanktuarium Dzień Skupienia dla narzeczonych z naszej Archidiecezji. Rozpoczęcie o godz.: 14:00 w kościele.    Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeńsk ...

Więcej

Katechezy dla narzeczonych

Najbliższa seria katechez rozpocznie się 8 stycznia 2018r. o godz.: 19:00, w kawiarence parafialnej. Nie ma wcześniejszych zapisów. Katechezy przedślubne są bezpośrednim przygotowaniem do sakramentu małżeństwa, gdzie zgłębiana jes ...

Więcej
Więcej artykułów