Grupy

  Motto działania według słów Jana Pawła II: „ dojrzała wiara wypowiada się przez kulturę.” NASZE  CELE: - Zapewnienie przyjaznego środowiska, w którym chrześcijanie mogą rozwijać swoją wiarę i życie duchowe; - Ewangelizacja i sprawowanie kultu oraz promocja osoby ludzkiej i rozwój kulturowy środowiska o charakterze integralnym; - Katecheza permanentna realizowana we współpracy ze w ...

Więcej

Termin łaciński ministrare oznacza służyć, pomagać. Ministrant jest pomocnikiem celebransa przy sprawowaniu Mszy Św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministranci przyczyniają się do tego, aby liturgia była piękna. Zapraszamy chłopców w wieku od 9 lat, a także starszych młodzieńców i panów, zarówno tych, którzy wcześniej zetknęli się z liturgiczną służbą ołtarza, jak i laików. Spotkani ...

Więcej

Wspólnota,,Dobra Nowina'' - Spotkania modlitewne - środa, godz. 19.00 w kawiarence domu parafialnego - Spotkania małych grup biblijnych - poniedziałek, godz.19.00 w  salach domu parafialnego -  Msza Św. i adoracja Wspólnotowa - pierwsza środa miesiąca, godz.19.00 w kaplicy Porcjunkula -  Msza Św. i adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie  –  ostatni wtorek miesiąca,  go ...

Więcej

NIEMCY - DORTMUND Parafia jest członkiem: Dortmundzko-Wrocławskiej Fundacji Partnerstwa Międzyparafialnego im. Św. Jadwigipl. Staszica 450-224 Wrocławtel./fax: +48 71 328 86 89e-mail: fundacja.sw.jadwigi@archidiecezja.wroc.pl Partnerstwo zrodziło się w latach stanu wojennego, kiedy katolickie wspólnoty z Niemiec wspierały materialnie wspólnoty Polskie. Obecnie polscy studenci korzystają z wakacyjnych praktyk zawodowych w Nie ...

Więcej

Rada Parafialna jest społecznym organem doradczym, którego zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą. Rada parafii składa się z dwóch sekcji: rady duszpasterskiej i rady gospodarczej. Przy radzie mogą powstawać również komisje do ściśle określonych zadań, np. komisja ds. kultury. W skład rady wchodzą: proboszcz i jego współpracownicy kapłani, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych działających na t ...

Więcej

Gazeta jest niejako spinaczem spraw parafialnych, ale nie tylko. Dba o interesy także dzielnicy i jej mieszkańców, niekoniecznie parafian. Jesteśmy otwarci na człowieka i jego problemy. Prasa parafialna jest dla Kościoła jeszcze jednym, obecnie bardzo ważnym środkiem ewangelizacji i budowania wspólnoty. Spotkania:poniedziałki i czwartki godz.: 19:00 w siedzibie redakcji w klasztorzeKontakt:o. Jan Czarnik, tel. +48 71 360 49 56 ...

Więcej

Domowy Kościół to gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. To co wyróżnia tę formację to fakt, że mocno skupia się nie tyle na duchowości pojedynczych osób, ale na duchowości całej rodziny, a szczególnie małżonków. Domowy Kościół, założony ponad 40 lat temu przez ks. Franciszka Blachnickiego, gromadzi małżeństwa sakramentalne i prowadzi do rozwoju naszej wiary, do głębokiej ewangelizacji, do budowania ws ...

Więcej

Ruch założony przez ks. Franciszka Blachnickiego, który w swym programie formuje do dojrzałego chrześcijaństwa. Podstawowym elementem struktury ruchu oazowego mała wspólnota, będąca środowiskiem formacyjnym oraz ogniskiem ewangelizacji i służby w ramach wspólnot parafialnych. Wychowuje człowieka, któremu ukazuje Prawdę, Światło jako naczelną wartość, której podporządkować należy życie. Odznacza się dobrze przygo ...

Więcej

Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej została założona przez Św. Maksymiliana Kolbe. Bycie Rycerzem Niepokalanej to troska o uświęcenie własne przez osobiste poświęcenie się Najświętszej Maryi Pannie i wynikająca stąd działalność apostolska w duchu maryjnym. Drogą jest modlitwa osobista i wspólnotowa, życie sakramentalne oraz szerzenie czci Niepokalanej przez uczestniczenie w życiu parafii i we wspólnotowych przedsięwzięciach. Sp ...

Więcej

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne zostało założone w 2009 roku z inicjatywy środowiska wrocławskich dominikanów oraz Katarzyny Młynarskiej, która w 2006 roku utworzyła Liturgiczne Studium Wokalne w Krakowie. Początkowo WLSW było związane z wrocławskimi dominikanami a od 2016 r. działa przy naszym klasztorze. U podstaw WLSW leży przekonanie, że śpiew nie jest ubogaceniem liturgii, lecz jej integralną częścią. ...

Więcej

Zaproszenia

25. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej

W tym roku świętujemy 25-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej. Z tej okazji bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian, Sympatyków i Pielgrzymów na Uroczystą Mszę św. Jubileuszową pod przewodnictwem ks. abp Józefa Ku ...

Więcej

5-lecie chóru "Borromeo"

W tym roku nasz parafialny chór "Borromeo" pod kierownictwem p. Irminy Zakowicz przeżywa 5-lecie swojego istnienia. Z tej okazji zapraszamy do kościoła na okazjonalny koncert pieśni maryjnych w piątek, 6 września 2019 r. o godz. 19.00. ...

Więcej

Biały Dunajec z FDA Porcjunkula

Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie „PORCJUNKULA” zaprasza wszystkich studentów a zwłaszcza tegorocznych maturzystów na Obóz Adaptacyjny Duszpasterstw Akademickich w Białym Dunajcu koło Zako ...

Więcej
Więcej artykułów