Centrum Aktywności i Rozwoju Dzieci i Młodzieży Boromeo

Naszym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży rozwoju w czasie wolnym od nauki szkolnej poprzez organizowanie aktywnego modelu spędzania czasu wolnego, podejmowanie inicjatywy rozwijającej ich zdolności i talenty wraz z realizacją programu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dbając o rozwój zdolności dzieci i młodzieży prowadzimy warsztaty  o różnorodnej tematyce.

Zajęcia w Centrum adresowane są przede wszystkim do dzieci uczących się na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum (6 -16 lat) pochodzących z rodzin wielodzietnych, o niskim statusie społecznym i ekonomicznym.

Dziecko do Centrum może zapisać opiekun prawny, który wypełni kartę zapisu.

Ilość miejsc w Centrum jest ograniczona (20 osób) 

 

Centrum Aktywności i Rozwoju Dzieci i Młodzieży Boromeo - (świetlica środowiskowa ) 

Poniedziałek - Piątek   godz: 14:00 - 18:00  ul. Krucza 58  (wejście od ulicy Oficerskiej)

Wychowawca - Natalia Nahajowska  Tel: 512-192- 994

              Email: centrum.boromeo@gmail.com


https://www.facebook.com/CentrumBoromo

Chcesz wspomóc funkcjonowanie Centrum?

                        Możesz to zrobić wpłacając Darowiznę:

Rzym.-Kat. Parafia pw. św. Karola Boromeusza
53-411 Wrocław, ul. Krucza 58

Nr konta: 83 1020 5242 0000 2302 0361 9251

Tytułem: Darowizna na Centrum