Historia Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Kult Matki Bożej Łaskawej Opiekunki Małżeństwa i Rodzin we Wrocławiu w kościele Ojców Franciszkanów św. Karola Boromeusza.
 
 
 
 
„Rozkazuję wszystkim Braciom,
którzy obecnie są i będą w przyszłości,
wielbić zawsze, na wszystkich drogach życia,
wszystkimi sposobami i wszelkimi środkami
Bogarodzicę Dziewicę”
/St. Test. o. Franciszka z Asyżu/
 

 

Ten Franciszkowy Testament przez Braci i Zakon z radością został przyjęty - i jako dziedzictwo - z pokolenia na pokolenie był przekazywany: we wszystkie rejony świata, gdzie przebywali Franciszkanie, we wszystkich nowo powstających prowincjach zakonnych, kościołach i klasztorach. Dlatego, gdziekolwiek są kościoły franciszkańskie i klasztory, w których pracują Duchowi Synowie Świętego Ojca Franciszka, tam wszędzie jest czczona Matka Boża, tam są piękne obrazy i figury Matki Bożej znane pod różnymi nazwami, często słynące łaskami, zatwierdzone przez władze kościelne jako Sanktuaria Maryjne, a takie za pozwoleniem Stolicy Świętej koronowane koronami Papieskimi i oficjalnie uznawane za cudowne.

Franciszkanie na Śląsk i do Wrocławia przybyli kilkanaście lat po śmierci Św. o. Franciszka i na pewno szerzyli cześć, miłość i nabożeństwo do Matki Bożej. Jednak ta piękna działalność została przerwana przez luteranizm, reformację i likwidację Zakonów. I dlatego ponad dwieście lat, aż do II Wojny Światowej nie było we Wrocławiu Franciszkanów Konwentualnych (czarnych). Dopiero po długiej przerwie w 1946 roku powtórnie przybyli na Śląsk i do Wrocławia. Dawny kościół franciszkański został zajęty na Prokatedrę Wrocławską (bo katedra była w gruzach), dlatego dla siebie wybrali kościół zniszczony i przeznaczony do rozbiórki Św. Karola Boromeusza. Ten wybór był zgodny z duchem Św. o. Franciszka, który otrzymał polecenie „Idź i napraw mój dom, który popada w ruinę”. Do roku 1950 zdołano odbudować i odremontować małą kaplicę podobną do „Porcjunkuli” i postanowiono poświęcić ją szczególnej czci Matki Bożej. W tym celu po licznych staraniach sprowadzono do tej kapliczki od dawna znany i czczony obraz (najpierw na wschodzie, potem w Krakowie w naszej Bazylice) różnie znany: Matki Bożej Radosnej, Matki Bożej Łagodnej i Matki Bożej Łaskawej. Umieszczono obraz w Kaplicy, gdzie szerzono kult i organizowano życie klasztorne, duszpasterskie i parafialne, a także odbudowywano z wielkim trudem cały budynek kościelny. W roku 1963 - pomocniczy Biskup Wrocławski Paweł Latusek po renowacji obrazu dokonał uroczystej intronizacji obrazu, który otrzymał także nową nazwę (nowy tytuł) Matki Bożej Łaskawej.
 
obrazMBŁ 10.jpgObraz Matki Bożej Łaskawej Patronki i Opiekunki małżeństw i rodzin.
 
Od tego momentu kult roztaczał coraz to szersze kręgi ... Wprowadzono uroczystą codzienną Mszę Świętą z prośbami i podziękowaniami, w soboty o godz. 8.00 odprawiano Mszę Świętą wotywną o Matce Bożej z kazaniami, a w każdą trzecią niedzielę miesiąca zamiast Nieszporów odmawiano Franciszkańską Koronkę o siedmiu radościach Matki Bożej. Wierni coraz liczniej gromadzili się u stóp Obrazu, wypraszając dla siebie i swoich bliskich liczne łaski: uzdrowienia, nawrócenia i duchową pomoc.
 
 
W latach 1990 - 1992 Obraz poddano gruntownej renowacji i konserwacji. Przeprowadzono badania historyczne, a także
dokumentację kultu Obrazu (otrzymanych nadzwyczajnych cudów i łask). Wraz z Obrazem dokonano odnowy i renowacji całej kaplicy. 3 maja 1993r. - uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - Jego Eminencja Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz Arcybiskup Metropolita Wrocławski uroczystym dekretem ustanawia Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w kościele p.w. Św. Karola Boromeusza we Wrocławiu. Ten historyczny fakt jeszcze bardziej przyczynił się do rozwoju kultu Matki Bożej Łaskawej i skłonił zarówno Ojców Franciszkanów Wrocławskich jak i Jego Eminencję Ks. Kardynała do podjęcia starań w Rzymie o koronację Obrazu Koronami Papieskimi.
 
 

Podczas koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej papieskie korony niesie o. Wlodzimierz Pado.

I oto 14 maja 1994r. Papież Jan Paweł II urzędowym pismem, tzw. Breve zezwolił na koronację Obrazu, a kościół został zaliczony do Maryjnych Sanktuariów. Po bardzo starannych przygotowaniach duszpasterskich, religijnych, duchowych i materialnych 11 września 1994 delegat Ojca Świętego Jego Eminencja Ks. Kardynał Antonio Javiere prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wraz z Ks. Kardynałem Wrocławskim, wieloma Biskupami z Episkopatu Polski i kilkoma tysiącami wiernych dokonał Koronacji Obrazu Koronami Papieskimi, uznając go w ten sposób za cudowny.
 
 

ks. kard. Henryk Gulbinowicz i ks. kard. Antonio M. Jeviere.

Ta uroczystość miała miejsce w Międzynarodowym Roku Rodziny, dlatego cudowny Obraz Matki Bożej Łaskawej od kardynałów otrzymał dodatkowy tytuł: Patronki Małżeństwa i Rodzin.
 
 

Uroczystej koronacji dokonał ks. kard. Antonio M. Jeviere, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Od momentu koronacji Obrazu - cześć i kult Maryi Matki Bożej Łaskawej - Patronki Małżeństwa i Rodzin rozwija się coraz bardziej i coraz więcej wiernych z całego Wrocławia i okolic nawiedza nasze Sanktuarium, coraz więcej Łask i znaków wierni wypraszają za pośrednictwem Pani Łaskawej.

o. Jerzy Watras OFMConv.

Zaproszenia

Biały Dunajec z FDA Porcjunkula

Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie „PORCJUNKULA” zaprasza wszystkich studentów a zwłaszcza tegorocznych maturzystów na Obóz Adaptacyjny Duszpasterstw Akademickich w Białym Dunajcu koło Zako ...

Więcej

Pielgrzymuj na Jasną Górę z "Czarną 13"

Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę przebiegać będzie pod hasłem "VENI!", podejmując rozważania dotyczące Osoby Ducha Świętego, Jego darów i owoców. Do tego programu duszpasterskiego dodane będą tematy związane ...

Więcej

Franciszkańskie Spotkanie Młodych

31 Franciszkańskie Spotkanie Młodych TCHNIENIE 22 - 28 lipca 2018 r. - Kalwaria Pacławska Ruach - Boskie Tchnienie, zostało udzielone człowiekowi przez Stwórcę w momencie stworzenia. Ten życiodajny oddech, powiew stwórczej mocy Boga, ...

Więcej

Nabożeństwo Fatimskie

W piątek, 13 lipca zapraszamy na godz. 17.30 na kolejne Nabożeństwo Fatimskie. Rozpoczniemy je modlitwą różańcową, następnie zostanie odprawiona Msza święta z okolicznościowym kazaniem, a po niej wyruszy procesja światła z figurą Matki Bo ...

Więcej
Więcej artykułów