Kalendarium Św. Joanny

 

Kalendarium przygotowań do uroczystości wprowadzenia
Relikwii Św. Joanny Beretty Molli
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej we Wrocławiu

19 listopada 2005 r.
Rada Parafialna - Omówienie spraw związanych z wprowadzeniem Relikwii Św. Joanny Beretty Moli do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej we Wrocławiu.

20 listopada 2005 r.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, godz. 17.00, Msza Św. i spotkanie po Mszy Św. na temat: Problem wyboru: „Życie matki, czy życie dziecka?” – dylemat czy powinność, ofiara czy zbrodnia. Dyskusja na tle życia Św. Joanny Beretty Moli.

12 marca 2006 r.
Rozdanie (bezpłatne) wszystkim parafianom uczęszczającym na Mszę Św. niedzielną egzemplarzy czasopisma „Dobre Nowiny” pt. Fenomen – Joanna Beretta Molla, poświęconego Św. Joannie Beretcie Molli, dla osobistego i rodzinnego przygotowania się do Misji Parafialnych (razem 10 000 szt.)

19-22 marca 2006 r.
„Misje odnowy duchowej w parafii i rodzinie w świetle życia i świadectwa wiary Św. Joanny Beretty Molli” prowadził o. Piotr Paradowski, franciszkanin z Zielonej Góry.

24 marca 2006 r.
Udział Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w uroczystości wprowadzenia Relikwii Św. Joanny Beretty Molli do Kaplicy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Narodowym Dniu Życia przy obecności jej syna Pierluigi.

18 czerwca 2006 r.
Prelekcje o Świętej Joannie Beretcie Molli po każdej Mszy Św. wygłosiła Pani Krystyna Zając, propagatorka kultu Świętej Joanny w Polsce.

9-16 września 2006 r.
Pielgrzymka do grobu Św. Joanny Beretty Molli, w której udział wzięło 40 osób.

10 września 2006 r.
Zbiórka datków na wykonanie obrazu Św. Joanny Beretty Molli, na relikwiarz oraz na projekt i wykonanie ołtarza ku czci Świętej Joanny.

23 września 2006 r.
W ramach przygotowania do przyjęcia Relikwii Św. Joanny Beretty Molli po każdej Mszy Św. wyświetlony został dokumentalny film poświęcony Świętej Joannie.


Program uroczystości przyjęcia Relikwii Św. Joanny Beretty Molli
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej we Wrocławiu

27 października 2006 r. - piątek
Godz. 12.00 i 18.00 - Rozpoczęcie Nowenny ku czci Św. Joanny Beretty Molli

03 listopada 2006 r. - piątek
Godz. 18.30 - Droga Krzyżowa z Św. Joanną Berettą Mollą

04 listopada 2006 r. - sobota (Uroczystość Odpustowa ku czci Św. Karola Boromeusza)
Godz. 19.00 - Czuwanie rodzin
Godz. 21.00 - Msza Św. w wigilię przyjęcia Relikwii Św. Joanny Beretty Molli

05 listopada 2006 r. - niedziela - na wszystkich Mszach Św. odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
Godz. 11.30 Uroczysta Msza Św. z wprowadzeniem relikwii Św. Joanny Beretty Molli pod przewodnictwem J.E. Księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego


Zaproszenia

Zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Instytut Edukacyjno-Badawczy zaprasza dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami na zajęcia plastyczne i ruchowo taneczne. Bezpłatne zajęcia odbywają się w domu katechetycznym parafii św. Karola Boromeusza przy ul. Kruczej 58. Zapisy ...

Więcej

17 edycja ALPHA we Wrocławiu! Przyjdź i spróbuj!

Już dziś zapraszamy Cię na 17 edycję kursu Alpha w naszej parafii! Startujemy we wtorek 9 października 2018 r. o godz. 18.30. Miejsce – kawiarenka parafialna w domu katechetycznym, wejście od ulicy Oficerskiej. Wyślij ...

Więcej
Więcej artykułów