Kancelaria parafialna

 

Kancelaria Parafialna jest czynna:

w poniedziałki, środy i piątki

od 9:00 do 10:00 oraz od 15:30 do 17:30

oprócz I piątków miesiąca, świąt i uroczystości


Zapytania
można kierować drogą telefoniczną

tel. (071) 361 52 16, fax (071) 360 49 64
 
lub internetową

 


Sakrament Chrztu Świętego

Chrzty dzieci odbywają się w III niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 13.00
W miesiącach w których przypadają Święta: w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i drugi dzień Wielkanocy
W roku 2018, w styczniu chrzty odbędą się  wyjątkowo 28 stycznia.

Chrzty dorosłych odbywają się po odpowiednim przygotowaniu i ustalane są indywidualnie
 
Więcej na temat Chrztu Świętego znajdziesz w zakładce: Sakramenty

Dokumenty potrzebne do Sakrament Chrztu Świętego dziecka
1. Akt Urodzenia dziecka – oryginał
2. Akt Ślubu Kościelnego Rodziców dziecka
3. Świadectwa Moralności Rodziców Chrzestnych – wydawane w Parafii Ich zamieszkania
4. Potwierdzenie uczestnictwa Rodziców i Chrzestnych w Konferencji przed Chrztem.
5. Konferencje odbywają się  w kaplicy Porcjunkula – pod kościołem o godz.: 17:00;
 

Terminy konferencji w 2018 roku: 17 lutego, 24 marca, 14 kwietnia, 19 maja, 16 czerwca, 15 września, 20 października, 17 listopada, 15 grudnia

6. Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania. Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem chrztu. Nie potrzeba dodatkowego i wcześniejszego "rezerwowania" terminu chrztu.  Zapisu do Księgi Chrztów, ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami, dokonujemy w Kancelarii Parafialnej w na dwa tygodnie przed planowanym chrztem. Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.

 

Sakrament Małżeństwa
 
 
Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (składane w kancelarii parafialnej)
 

1. Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 6 miesięcy, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.

2. Dowody Osobiste

3. Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 6 miesięcy, licząc do daty ślubu!) lub Akt Ślubu Cywilnego.
UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).

4. Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach)

5. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)

6. Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii Św. Karola Boromeusza z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa!)

7. Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego

 

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 2,5 miesiąca przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!!! (Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej).

II część protokołu sporządzana jest nie później niż 2 tygodnie przed ślubem.

W dniu ślubu narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z dowodami osobistymi, a narzeczeni dodatkowo z obrączkami i kartkami od spowiedzi).

UWAGA!!! Termin rezerwacji ślubu należy potwierdzić osobiście lub telefonicznie na początku każdego miesiąca w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej. W przypadku braku potwierdzenia rezerwacja może zostać anulowana.

Więcej na temat Sakramentu Małżeństwa znajdziesz w zakładce: Sakramenty


 
Pogrzeb Katolicki

 

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu z administracją cmentarza.
W naszym klasztorze zgłoszenia pogrzebów przyjmujemy o każdej porze dnia, gdy kancelaria jest nieczynna, należy dzwonić na nr dyżurny 126.
 
Msze Św. pogrzebowe sprawowane są w w Kaplicy Cmentarnej w godzinie pogrzebu (dot. cmentarzy przy ul.: Bardzkiej, Bujwida, Działkowej - Skowronia Góra i innych, gdzie są Kaplice Mszalne).


Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego

  1. Akt Zgonu z USC
  2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala
  3. W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej

W pierwszy powszedni dzień miesiąca o godz. 18.00 odprawiamy Mszę Św. za zmarłych w minionym miesiącu.


INTENCJE MSZALNE

Intencje Mszalne przyjmujemy w zakrystii i kancelarii parafialnej.

Zaproszenia

Rekolekcje Walka Duchowa

Nieustannie toczymy walkę duchową, walkę o najwyższą stawkę - o nasze zbawienie, o życie wieczne. Jeżeli chcesz się nauczyć jak wychodzić zwycięsko z tej walki, jak rozeznawać, jak postępować, jak podnosić się z upadków - zapraszamy na nasze. ...

Więcej

Nabożeństwo Fatimskie

W środę 13 czerwca zapraszamy na godz. 17.30 na kolejne Nabożeństwo Fatimskie. Rozpoczniemy je modlitwą różańcową, następnie zostanie odprawiona Msza święta z okolicznościowym kazaniem, a po niej wyruszy  ...

Więcej

Konferencja przed chrztem

16 czerwca (sobota) o godz. 17:00 w Kaplicy Porcjunkula (pod kościołem) odbędzie się konferencja przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych. Przypominamy, że zarówno rodzice, jak i rodzice chrzestni zobowiązani są do ...

Więcej

Dzień skupienia dla narzeczonych

W sobotę 9 czerwca odbędzie się w naszym Sanktuarium Dzień Skupienia dla narzeczonych z naszej Archidiecezji. Rozpoczęcie o godz.: 14:00 w kościele.    Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński pow ...

Więcej
Więcej artykułów