Koło Przyjaciół Misji

 
Misje to nie abstrakcja! To rzeczywistość! To nie tylko ewangelizacja w egzotycznych krajach misyjnych, ale i nasze codzienne życie religijne, a zatem każdy chrześcijanin jest misjonarzem. Zapraszamy więc do pogłębiania świadomości o tym aspekcie życia Kościoła przez wspólną modlitwę, spotkania i korespondencję z misjonarzami, przygotowywanie dni misyjnych, nabożeństw, kontakt z Parafią Partnerską w Bołszowcach i podejmowanie wielu innych ważnych działań.

 

Spotkania:
W każdą środę miesiąca, godz.: 19:30, sala nr 12, 
Msza Św. misyjna w I niedziele miesiąca o godz.: 13.:00

Kontakt:

o. Marek Augustyn, tel. +48 71 361 52 15; e-mail: kpm.boromeusz@franciszkanie.pl

Halina Sasin, tel. +48 796 181 935; e-mail: halina0201@plusnet.pl


Więcej:

www.misjekrak.franciszkanie.pl
www.misje.pl

konto bankowe na misje franciszkańskie:
Klasztor Franciszkanów
53-411 Wrocław, ul. Krucza 58
PKO BP IV O/Wrocław 93 1020 5242 0000 2202 0139 6365
z dopiskiem: MISJE

 

Z historii  Grupy Misyjnej przy parafii św. Karola Boromeusza  Franciszkanów we Wrocławiu:

Założycielem Grupy Misyjnej przy naszej parafii (w październiku 2000 roku) był o. Jarosław Wysoczański – misjonarz, który przed przyjazdem do naszej parafii przebywał w Peru, razem z dwoma misjonarzami o. Michałem Tomaszkiem i o. Zbigniewem Strzałkowskim, zamordowanymi przez terrorystów w Pariacoto.

Jego pierwszą inicjatywą był pomysł, aby w każdą I niedzielę miesiąca odprawiana była msza św. misyjna w intencji beatyfikacji o. Michała i o. Zbigniewa – męczenników z Peru.
I tak jest do dzisiaj!

Główne cele działalności naszej Grupy Misyjnej:
1.rozwijanie i popularyzowanie postaw misyjnych wśród parafian,

2.organizowanie i koordynowanie akcji i wydarzeń misyjnych na terenie parafii i poza nią,
3.przybliżanie życia misjonarzy, jego specyfiki oraz ich potrzeb,
4.formacja członków grupy.

Mottem naszej działalności jest:
Modlitwa
Informacje
Spotkania
Jedność
Eucharystia

Główne linie naszego działania:
- Gorąca modlitwa za wszystkich misjonarzy, zwłaszcza franciszkańskich – każdy z nas codziennie (indywidualnie) odmawia różaniec (w dowolnym momencie w ciągu dnia),

- Informacje i kontakt z misjonarzami pracującymi na różnych placówkach. Składają się na to listy, rozmowy telefoniczne, kartki świąteczne, e-maile, odwiedziny i spotkania (w ramach możliwości) z misjonarzami, odwiedzającymi naszą parafię, zamieszczanie listów od misjonarzy w „Liście nie tylko do Parafian”, a także śledzenie na bieżąco wiadomości zamieszczanych w Biuletynie Informacyjnym Sekretariatu Misyjnego oo. Franciszkanów w Krakowie oraz na stronie internetowej www.misjekrak.franciszkanie.pl
- współpraca z parafią partnerską Bołszowce na Ukrainie. Polega ona m.in. na zbiórce różnych darów w całej parafii i przekazywanie ich do Bołszowiec, na spotkaniach z misjonarzami pracującymi na Ukrainie, indywidualnej pomocy materialnej bądź finansowej dla misjonarzy, angażowaniu różnych osób do pomocy przy zbiórce darów (rodzina, znajomi, przyjaciele, zakłady pracy), udziale przedstawicieli Grupy Misyjnej w wyjazdach do Bołszowiec
- misyjna Msza św. (pierwsza niedziela miesiąca – godz. 19.00). Celebrowana jest szczególnie w intencji beatyfikacji dwóch franciszkańskich misjonarzy zamordowanych w Peru (o Michała i o. Zbigniewa), a także w intencji wszystkich misjonarzy, pracujących na różnych kontynentach. Grupa Misyjna wspólnie z Duszpasterstwem Akademickim „Porcjunkula” przygotowują oprawę tej mszy (czytania, psalm, modlitwa wiernych, śpiewy). W tym czasie obejmujemy modlitwą wszystkich misjonarzy i łączymy się z nimi duchowo. Zawsze wywieszone są odpowiednie modlitwy oraz zdjęcia misjonarzy – męczenników z Peru,
- opieka nad gablotą misyjną w kruchcie kościoła.

Wrocławską „specjalnością” w parafii św. Karola Boromeusza jest msza św. misyjna „Wokół Jednego Ołtarza” w pierwszą niedzielę czerwca.


Zaproponowaliśmy (wiosną 2005 roku) misjonarzom, pracującym na franciszkańskich placówkach, aby tego samego dnia o jednej godzinie, misjonarze odprawili msze św. i w ten sposób zjednoczyli się z nami duchowo, kiedy u nas będzie również celebrowana Eucharystia. Ku naszej wielkiej radości, nasz pomysł spodobał się i otrzymaliśmy krótkie listy, które były odczytane w kościele w tym szczególnym dniu.
Stało się to już nasza tradycją…

- Od kilku lat grono osób, pamiętających w swoich modlitwach o misjonarzach, znacznie się powiększyła, dzięki naszej akcji wydrukowania i rozpowszechnienia wśród parafian imiennych „obrazków”.   

 

na stronę 2.jpgna stronę.jpg

 

 - Uczestniczymy aktywnie w misyjnej działalności Kościoła Powszechnego – przede wszystkim w TYGODNIU MISYJNYM. Polega to m.in. na udziale i prowadzeniu nabożeństw różańcowych i mszy św. (komentarze, czytania, modlitwa wiernych, procesja z darami). Uczestniczymy także w kweście na misje, projekcji filmów o tematyce misyjnej, prelekcjach, spotkaniach z misjonarzami.

Naszym ostatnim pomysłem są rekolekcje misyjne w parafii, głoszone przez zaproszonego gościa – misjonarza.

Działamy w jedności z naszą parafią
Jako Grupa Misyjna uczestniczymy aktywnie w życiu parafii św. Karola Boromeusza, włączając się (lub inicjując) w okazjonalne wydarzenia. Przykładowo:
1.prowadzenie Drogi Krzyżowej z rozważaniami misyjnymi, w ostatni piątek Wielkiego Postu o godz. 19.00,
2.patronat nad Wieczorem Andrzejkowym we współpracy z innymi grupami parafialnymi,
3.zabawa karnawałowa – we współpracy z Radą Parafialną, a dochód przeznaczony jest na potrzeby misji,
4.pomoc podczas sierpniowej wizyty przedstawiciela Sekretariatu Misyjnego z Krakowa we Wrocławiu (pomoc w kweście na rzecz misji),
5. Wielki Piknik Rodzinny (połączenie Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca oraz patronalnego święta św. Antoniego) w ogrodzie franciszkańskim w 2. niedzielę czerwca (we współpracy z różnymi grupami parafialnymi oraz sponsorami),
6. pomoc przy organizowaniu wieczerzy wigilijnej dla ubogich samotnych parafian.

Od samego początku stawialiśmy na współpracę różnych grup parafialnych i przynajmniej na kilku „frontach” ta współpraca doskonale się układa:
- Duszpasterstwo Akademickie „Porcjunkula” – wspólna msza św. w 1. niedzielę miesiąca o godz. 19.00
- redakcja „Listu nie tylko do Parafian” – zamieszczanie artykułów o tematyce misyjnej
- najmłodsi parafianie – „Kolędnicy Misyjni” w styczniu, procesja z darami w czasie mszy św. w Tygodniu Misyjnym oraz „Wokół Jednego Ołtarza”
- Rada Parafialna – organizowanie zabawy andrzejkowej, karnawałowej i inne
- zaprzyjaźnione Przedszkole nr 80 „Zielona Dolinka”: zbieranie darów w ramach akcji „Dzieci dzieciom na Ukrainie”, spotkania z misjonarzami z Bołszowiec, wspólne kolędowanie
- wszyscy, którzy mają ducha misyjnego i pragną wspierać dzieło misyjne!

 

Dzieci i dorośli z Grupy Misyjnej z franciszkańskiej parafii z Wrocławia, wraz z opiekunem o. Markiem Augustynem odwiedzili krakowski Sekretariat Misyjny. 

Zaproszenia

Konferencja przed chrztem

15 grudnia (sobota) o godz. 17:00 w Kaplicy Porcjunkula (pod kościołem) odbędzie się konferencja przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych. Przypominamy, że zarówno rodzice, jak i rodzice chrzestni zobowiązani są do ucze ...

Więcej

Msza i nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Joanny

W ostatni czwartek miesiąca, 29 listopada o godz.: 18.00 zapraszamy na Mszę Św. i nabożeństwo z modlitwami przez wstawiennictwo św. Joanny Beretty Molla  o święte powołania do życia w małżeństwie i rodzinie. Zapraszamy szczeg&o ...

Więcej

Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca

W sobotę, 1 grudnia zapraszamy na nabożeństwo pierwszosobotnie. Jest to nabożeństwo, o którego odprawianie prosił Pan Jezus oraz Matka Boża w czasie objawień w Fatimie. Są one odprawiane w każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o godz ...

Więcej
Więcej artykułów