Tabernakulum

Obecnie szafka, w której zachowywane są hostie przeznaczone do udzielania Wiatyku, do udzielania komunii poza mszą świętą i do wystawienia podczas nabożeństw eucharystycznych. Posiada różne kształty w zależności od usytuowania i formy ołtarza. Tabernakulum to miejsce sakramentalnej obecności Chrystusa podkreślane przez → światło palące się stale, symbole eucharystyczne → konopeum.

Symbolika tabernakulum nawiązuje do:

1. Miejsca zamieszkania narodu wybranego. Kiedy Abraham opuścił swój kraj, mieszkał w namiocie (Rdz 12,8; 13,18), podobnie Izaak (Rdz 24,16), Jakub i jego synowie (Rdz 35,12). Po wyjściu z Egiptu synowie Izraela, aż do wejścia do ziemi Chanaan mieszkali pod namiotami. Bóg zechciał zamieszkać pomiędzy swoim ludem w namiocie; słowo „tabernakulum” znaczy namiot, chata;

2. Namiotu Spotkania(Wj 27,21), Namiotu Świadectwa (Wj 27,21), w którym przechowywano tablice z przykazaniami. W Namiocie Spotkania Bóg dawał polecenia Mojżeszowi (Wj 34,34-35), towarzyszył ludowi podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej. Czas zamieszkania Boga pod namiotem traktuje się jako „złoty okres” w dziejach Izraela.

Ukonkretnieniem tego przekonania było i jest Święto Namiotów (Kpł 23,43) – Sukot (jedno z trzech świąt pielgrzymich). Izraelici przez siedem dni trwania święta mieszkają pełni radości w przyozdobionych namiotach, które przypominają o obecności Boga na pustyni. Namioty winny być tak budowane, aby przez prześwit można było zobaczyć gwiazdy. W święto Sukot każdy zobowiązany jest do błogosławienia czterech roślin: cytryny (etrog), liścia palmy (lulaw), gałązki mirtu, witek wierzbowych. Pośrodku synagogi, na bimie, umieszcza się Torę i trzymając wiązankę roślin (lulaw), okrąża się ją (w siódmym dniu siedem razy), w śpiewie często powtarza się słowo hosanna (stąd siódmy dzień tego święta nazywa się Hoszana Raba). Świętuje się także dzień, który zamyka roczny cykl czytania Tory (Simchat Tora – „radość Tory”);

3. Świątyni, a w niej miejsca najświętszego – „Świętego Świętych”;

4. Licznych psalmów powstałych po wybudowaniu świątyni, w których wskazuje się świątynię jako „miejsce” bliskości Boga, Jego opieki, używając określeń „dom”, „namiot” (por. Ps 15,1; 27,4-6; 31,21). Czas zamieszkania Boga z ludem traktowany jest jako „złoty wiek” – następuje idealizacja „namiotu spotkania”. Przekonanie to umacniało coroczne święto pielgrzymkowe Sukot – święto namiotów, które zyskało walor eschatyczny, mesjański (Zach 14,16-19), Łk (16,9) wspomina o „wiecznym zamieszkaniu”. W Liście do Hebrajczyków (8–9), autor, mówiąc o liturgii Starego Przymierza i ofierze Chrystusa, używa słowa „namiot”;

5. Prologu św. Jana Ewangelisty (J 1,14) – Słowo Boże stanie się człowiekiem, realnie zamieszkało wśród nas. Wyrażenie: „i zamieszkało między nami” znaczy dosłownie: „rozbiło namiot”, w nawiązaniu do wspomnianych wydarzeń w historii zbawienia, szczególnie do Świątyni Jerozolimskiej – miejsc obecności Bożej i objawienia się Jego chwały (Wj 40,34-35; 1 Krl 8,10-13).

Można także wskazywać na symbolikę związaną z kształtem tabernakulum; tabernakulum wmurowane w ścianę obok ołtarza głównego (tzw. sacramentarium) jest wyrazem przekonania, że Bóg jest naszą siłą, naszą obroną; tabernakulum w kształcie kasety – „Chrystus moim skarbem”._______________________________________

Musante Joannes, De tabernaculo eiusque oratu,EL 70(1956), 256.
Tekst udostępniony za zgodą Wydawnictwa Salwator
Autor: ks. prof. Bogusław Nadolski TChr
Źródło: http://www.tyniec.benedyktyni.pl/ps-po/?p=7580

Zaproszenia

Konferencja przed chrztem

15 grudnia (sobota) o godz. 17:00 w Kaplicy Porcjunkula (pod kościołem) odbędzie się konferencja przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych. Przypominamy, że zarówno rodzice, jak i rodzice chrzestni zobowiązani są do ucze ...

Więcej

Msza i nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Joanny

W ostatni czwartek miesiąca, 29 listopada o godz.: 18.00 zapraszamy na Mszę Św. i nabożeństwo z modlitwami przez wstawiennictwo św. Joanny Beretty Molla  o święte powołania do życia w małżeństwie i rodzinie. Zapraszamy szczeg&o ...

Więcej

Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca

W sobotę, 1 grudnia zapraszamy na nabożeństwo pierwszosobotnie. Jest to nabożeństwo, o którego odprawianie prosił Pan Jezus oraz Matka Boża w czasie objawień w Fatimie. Są one odprawiane w każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o godz ...

Więcej
Więcej artykułów