Uproszczony sposób przekazania 1% przez emerytów i rencistów.

Uproszczony sposób przekazania 1% przez emerytów i rencistów.

 

Emeryt i rencista posiadający różne źródła dochodu (np. emerytura, renta, umowa zlecenia, umowa o pracę) może przekazać 1% swojego podatku Fundacji wpisując w odpowiedniej rubryce PIT-u 37 numer KRS 0000397954.

W przypadku kiedy emeryt i rencista nie korzysta z żadnych odliczeń podatkowych, nie ma poza emeryturą lub rentą żadnego innego źródła dochodu oraz nie rozlicza się we współmałżonkiem może przekazać 1% swojego podatku organizacji pożytku publicznego w sposób uproszczony.

Wystarczy, aby na druku PIT-OP zostały uzupełnione następujące informacje:

  • ·        PESEL
  • ·        nazwa Urzędu Skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika;
  • ·        imię i nazwisko;
  • ·        data urodzenia
  • ·        nr KRS: 0000397954;
  • ·        cel szczegółowy: Wrocław 21
  • ·        własnoręczny podpis podatnika.

Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego

 indeks.jpg

 

Organizator akcji:

Fundacja Brat Słońce

ul. Żółkiewskiego 14

31-539 Kraków

www.bratslonce.pl

Zaproszenia

Biały Dunajec z FDA Porcjunkula

Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie „PORCJUNKULA” zaprasza wszystkich studentów a zwłaszcza tegorocznych maturzystów na Obóz Adaptacyjny Duszpasterstw Akademickich w Białym Dunajcu koło Zako ...

Więcej

Pielgrzymuj na Jasną Górę z "Czarną 13"

Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę przebiegać będzie pod hasłem "VENI!", podejmując rozważania dotyczące Osoby Ducha Świętego, Jego darów i owoców. Do tego programu duszpasterskiego dodane będą tematy związane ...

Więcej

Franciszkańskie Spotkanie Młodych

31 Franciszkańskie Spotkanie Młodych TCHNIENIE 22 - 28 lipca 2018 r. - Kalwaria Pacławska Ruach - Boskie Tchnienie, zostało udzielone człowiekowi przez Stwórcę w momencie stworzenia. Ten życiodajny oddech, powiew stwórczej mocy Boga, ...

Więcej

Nabożeństwo Fatimskie

W piątek, 13 lipca zapraszamy na godz. 17.30 na kolejne Nabożeństwo Fatimskie. Rozpoczniemy je modlitwą różańcową, następnie zostanie odprawiona Msza święta z okolicznościowym kazaniem, a po niej wyruszy procesja światła z figurą Matki Bo ...

Więcej
Więcej artykułów